Οι διακρίσεις μας

Οι διακρίσεις μας

ICAP CRIF

Στις 29/10/2022 η ICAP A.E. (Credit Rating Agency) προχώρησε στην απόδοση πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑ στη NOVA CONSTRUCTIONS A.E. κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Ταυτόχρονα, στην εταιρία προστίθεται Positive Outlook, ως συνέπεια της βελτίωσης του εγχώριου οικονομικού κλίματος (Post Covid Era) και κατ’ επέκταση των προοπτικών της εγχώριας κτηματαγοράς, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία.

GRANT THORNTON-GREEN BOND

Σύμφωνα με την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή της Grant Thornton, το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου (Green Bond Framework) της NOVA Constructions, από τις 21/10/2021, εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, σε εναρμόνιση με τις αρχές έκδοσης Πράσινου Ομολόγου που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Οργανισμό International Capital Market Association (ICMA) τον Ιούνιο του 2021.

PWC

Οι ισολογισμοί της NOVA Constructions ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές της PWC.

winners-greek-champion_NOVA-CONSTRUCTIONS

GREEK BUSINESS CHAMPION

Η GREEN Properties τιμήθηκε με το σημαντικό βραβείο Greek Business Champion, από τον θεσμό-βραβεία για το ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», το οποίο διοργάνώθηκε για 8η φορά τον Ιούλιο του 2023 από το Direction Business Network. Τα βραβεία βασίζονται στα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών όπως αυτά αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους και παρουσιάζονται αναλυτικά στην πολυτελή 10η έκδοση «The Strongest of the Greek Economy» της Direction Business Network, που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

THE TROPHY GOLDEN AWARDS® 2023

Η GREEN Properties έλαβε την επίσημη αναγνώριση από τα GOLDEN AWARDS® The TrophyTM στην κατηγορία «Business Awards» με τα ακόλουθα συγκεκριμένα βραβεία: «BUSINESS GROWTH AWARD», «CORPORATE SUSTAINABILITY AWARD» και «GREEN INNOVATION AWARD». Η αξιότιμη επιτροπή του θεσμού λειτουργώντας με αυστηρότατα κριτήρια και αποτελούμενη από διεθνείς προσωπικότητες σε Ελλάδα και Αγγλία, έκρινε θετικά την πορεία μας στον επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα και μας απέδωσε τα επίσημα βραβεία των GOLDEN AWARDS® The Trophy™ που κατοχυρώνουν ένα σημαντικό ορόσημο, εκφραζόμενο ως υποδειγματικό επίτευγμα για την μέχρι σήμερα πορεία μας. Ο θεσμός των GOLDEN AWARDS® The Trophy™  θέτει προϋποθέσεις όπως η προσφορά στον πολιτισμό, η ευαισθησία στο περιβάλλον, η βιωσιμότητα, το όραμα, το ήθος, η κοινωνική συνεισφορά, η φήμη κ.α.
TROPHY-GOLDEN-AWARDS®-2023

Superbrands

H NOVA Constructions S.A. κέρδισε το βραβείο Superbrands 2021, στον κλάδο «Construction – Real Estate Development”.

Η Superbrands Greece είναι μέρος ενός παγκόσμιου θεσμού που εκπροσωπείται σε 91 χώρες και ο οποίος αξιολογεί και αναγνωρίζει κορυφαίες μάρκες σε όλον τον κόσμο.

Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν και ξεχώρισαν τη συμμετοχή της NOVA Constructions S.A. είναι όλα εκείνα που έχουν “χτίσει” μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους ανθρώπους που την έχουν ήδη επιλέξει για το νέο τους σπίτι : minimal αισθητική, πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση Α+, αδιαπραγμάτευτη “πράσινη” ταυτότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2015

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα  σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 για το Πεδίο Εφαρμογής «Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινων Ακινήτων».

ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

tuc-9001-2015
tuv certificate-450001-2015

TUV AUSTRIA EN ISO 45001 : 2018

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα  σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 45001: 2018 για το Πεδίο Εφαρμογής «Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινων Ακινήτων».

✓ ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία)

TUV AUSTRIA EN ISO 14001 : 2015

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα  σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 14001: 2015 για το Πεδίο Εφαρμογής «Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινων Ακινήτων».

✓ ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

tuv certificate-140001-2018