Οι διακρίσεις μας

Οι διακρίσεις μας

Πιστοληπτική ικανότητα

Στις 29/10/2021 η ICAP A.E. (Credit Rating Agency) προχώρησε στην απόδοση πιστοληπτικής διαβάθμισης Α στη NOVA CONSTRUCTIONS A.E. κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου. Ταυτόχρονα, στην εταιρία προστίθεται Positive Outlook, ως συνέπεια της βελτίωσης του εγχώριου οικονομικού κλίματος (Post Covid Era) και κατ’ επέκταση των προοπτικών της εγχώριας κτηματαγοράς, στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Grant Thornton – GREEN BOND.

Σύμφωνα  με την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή της Grant Thornton, το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου (Green Bond Framework) της NOVA Constructions, εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, σε εναρμόνιση με τις αρχές έκδοσης Πράσινου Ομολόγου που έχουν δημοσιοποιηθεί από /τον Οργανισμό International Capital Market Association (ICMA) τον Ιούνιο /2021.

Grant Thornton – GREEN BOND

Σύμφωνα  με την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή της Grant Thornton, το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου (Green Bond Framework) της Nova Constructions, από 21/10/2021 από τις  εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες, σε εναρμόνιση με τις αρχές έκδοσης Πράσινου Ομολόγου που έχουν δημοσιοποιηθεί από /τον Οργανισμό International Capital Market Association (ICMA) τον Ιούνιο /2021.

Superbrands

H NOVA Constructions S.A. κέρδισε το βραβείο Superbrands 2021, στον κλάδο «Construction – Real Estate Development”.

Η Superbrands Greece είναι μέρος ενός παγκόσμιου θεσμού που εκπροσωπείται σε 91 χώρες και ο οποίος αξιολογεί και αναγνωρίζει κορυφαίες μάρκες σε όλον τον κόσμο.

Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν και ξεχώρισαν τη συμμετοχή της NOVA Constructions S.A. είναι όλα εκείνα που έχουν “χτίσει” μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους ανθρώπους που την έχουν ήδη επιλέξει για το νέο τους σπίτι : minimal αισθητική, πιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση Α+, αδιαπραγμάτευτη “πράσινη” ταυτότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

tuc-9001-2015

TUV AUSTRIA EN ISO 9001:2015

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα  σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 για το Πεδίο Εφαρμογής «Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινων Ακινήτων».

ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

TUV AUSTRIA EN ISO 45001 : 2018

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα  σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 45001: 2018 για το Πεδίο Εφαρμογής «Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινων Ακινήτων».

✓ ISO 45001 (Σύστημα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία)

tuv certificate-450001-2015
tuv certificate-140001-2018

TUV AUSTRIA EN ISO 14001 : 2015

Η Εταιρία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα  σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 14001: 2015 για το Πεδίο Εφαρμογής «Ανάπτυξη και Διαχείριση Πράσινων Ακινήτων».

✓ ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)